ขั้นตอนการรีโนเวทบ้าน พร้อมแนะนำแนวการเลือกผู้เชี่ยวชาญรับรีโนเวทบ้าน

รับรีโนเวทบ้าน

บ้านหลังเก่าที่สร้างมาหลายปี เป็นเรื่องปกติที่บ้านจะต้องมีการผุพัง ทรุดโทรม ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จึงเป็นเหตุผลที่ใครหลายคนเลือกที่จะรีโนเวทบ้านแทนการสร้างบ้านหลังใหม่ เพราะมีต้นทุนถูกกว่า วันนี้เราก็เลยเอาขั้นตอนการรีโนเวทบ้านมาแนะนำพร้อมแนะนำแนวการเลือกผู้เชี่ยวชาญรับรีโนเวทบ้านด้วย จะน่าสนใจแค่ไหน ตามไปดูกันเลย

ขั้นตอนการรีโนเวทบ้าน

กำหนดวัตถุประสงค์

ขั้นตอนแรกเลย คือการกำหนดวัตถุประสงค์ในการปรับปรุง เพื่อนำไปสู่การประเมินงบประมาณในเบื้องต้น เช่น ต้องการปรับปรุงบ้านทั้งหลัง หรือปรับปรุงเฉพาะบางส่วน ไปจนถึงการจัดแบ่งพื้นที่ใช้สอยแบบใหม่เพื่อให้มีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนการปรับปรุงตามสไตล์ที่ชื่นชอบ

รวบรวมรูปแบบที่ชอบ

ต่อมาคือการรวบรวมรูปแบบที่ชอบ รวมถึงการเลือกใช้วัสดุ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับนักออกแบบเป็นแนวทางในการปรับปรุง ซ่อมแซมหรือรีโนเวทบ้านในลำดับต่อไป

ตรวจสอบสภาพพื้นที่และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง

ขั้นตอนนี้ คือ การตรวจสอบสภาพพื้นที่และกำหนดแนวทางในการปรับปรุง โดยให้ทำการ Check List แต่ละห้องหรือแต่ละพื้นที่ว่ามีส่วนใดที่ต้องปรับปรุง มีส่วนไหนที่ยังใช้งานได้หรือบางส่วนที่ต้องซ่อมแซม ทำการ Check List แต่ละพื้นที่ตามประเภทงาน เช่น งานระบบไฟฟ้า ประปา สุขาภิบาล ฯลฯ นำไปสู่การวางแผนปรับปรุง โดยอาจปรึกษากับวิศวกร สถาปนิกหรือผู้เชี่ยวชาญต่างๆ

สรุปงาน

ขั้นตอนการสรุปงานให้อ้างอิงจาก Check List ที่ทำขึ้น โดยต้องสรุปรายการที่ควรปรับปรุง ซ่อมแซม ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เตรียมไว้

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนการรีโนเวทบ้าน มาถึงขั้นตอนสำคัญคือการเลือกผู้เชี่ยวชาญรับรีโนเวทบ้าน โดยสามารถเลือกได้ 2 วิธี

1.Design-Bid-Built : ลักษณะคือผู้ออกแบบกับผู้รับเหมาคนละราย

2. Design & Build : ลักษณะคือผู้ออกแบบและผู้รับเหมารายเดียวกัน

การเลือกผู้เชี่ยวชาญรับรีโนเวทบ้านแนะนำให้เลือกแบบ Design & Build จะดีกว่า เพราะสะดวกมากกว่า ป้องกันการสื่อสารที่ผิดพลาด ซึ่งจะส่งผลให้งานออกไม่ตอบโจทย์ ไม่มีคุณภาพด้วยและเพื่อป้องกันการขัดแย้งระหว่าง 2 หน่วยงาน ขั้นตอนการเซ็นสัญญา ก็สำคัญมาก ในฐานะที่คุณคือเจ้าของงาน คุณต้องอ่านรายละเอียดในสัญญาให้รอบคอบ สัญญาต้องไม่เอาเปรียบลูกค้า ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างผิดปกติ คุณสามารถแย้งได้เลย เพราะหากคุณไม่ได้อ่านรายละเอียดในสัญญาให้ดี ถ้าเกิดข้อผิดพลาดต่างๆ ขึ้นแล้วผู้รับเหมาไม่รับผิดชอบ คุณจะไม่สามารถเอาผิดกับใครได้เลย

ทั้งหมดนี้ ก็คือ ขั้นตอนการรีโนเวทบ้าน พร้อมแนะนำแนวทางการเลือกผู้เชี่ยวชาญรับรีโนเวทบ้าน เชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์ ทำให้คุณเข้าใจกระบวน เข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานในการรีโนเวทบ้านมากขึ้น

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these