ทำความรู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้า

ปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าบรรดานักสูบบุหรี่ทั้งหลายหันไปสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้น แต่ก็มีบางคนที่อาจจะยังไม่รู้จักบุหรี่ไฟฟ้าว่าคืออะไร โดยบุหรี่ไฟฟ้าหรือ Eelectric Cigarette นั้นคืออุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งที่ออกมาทดแทนหรือออกมาแทนที่บุหรี่ทั่วไป ซึ่งก็สามารถเป็นทางเลือกในการสูบบุหรี่ให้กับนักสูบบุหรี่ ซึ่งตัวบุหรี่ไฟฟ้านี้จะใช้กลไลไฟฟ้าทำให้เกิดความร้อนและไอน้ำที่ประกอบไปด้วยสารเคมีต่าง ๆ โดยตัวบุหรี่ไฟฟ้าจะไม่มีควันจากกระบวนการเผาไหม้ทั่วไปเหมือนกับบุหรี่แบบปกติ และเพื่อให้เราได้รู้จักบุหรี่ไฟฟ้ากันมากขึ้นเราจึงจะมาพูดถึงองค์ประกอบหลัก ๆ ของตัวบุหรี่ไฟฟ้าว่ามีองค์ประกอบหลักอะไรบ้าง และแต่ละองค์ประกอบนั้นมีขั้นตอนในการทำงานหรือกลไกในการทำงานอย่างไรบ้าง

องค์ประกอบหลักของบุหรี่ไฟฟ้า 

บุหรี่ไฟฟ้าก็เหมือนกับเครื่องมือชนิดหนึ่งที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ ช่วยกันทำงานให้เกิดการขับเคลื่อนหรือการทำงานของตัวมันเอง โดยเรามาดูกันว่าองค์ประกอบหลัก ๆ ของเจ้าบุหรี่ไฟฟ้านั้นประกอบไปด้วยอะไรกันบ้าง

  • องค์ประกอบแรกของบุหรี่ไฟฟ้าคือกล่องจ่ายไฟของบุหรี่ไฟฟ้า โดยตัวกล่องจ่ายไฟนี้จะทำหน้าที่ในการเก็บไฟฟ้าและจ่ายไฟฟ้าทั้งหมดให้กับบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งกล่องจ่ายไฟก็แบ่งออกไปได้อีกสองแบบคือแบบที่เป็นกล่องกับแบบที่เป็นมอท แบบหลังจะมีอุปกรณ์ที่น้อยกว่าแบบแรก แต่ทั้งสองแบบก็มีให้เลือกซื้อกันหลากหลาย
  • องค์ประกอบต่อมาคืออะตอม โดยเจ้าอะตอมนี้จะทำหน้าที่ในการรับไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ ซึ่งอะตอมจะอยู่ด้านบนสุดของบุหรี่ไฟฟ้าตรงจุดที่เราใช้ในการดูด นอกจากนี้ยังเป็นที่สำหรับเก็บน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าคุณภาพดีราคาถูกอีกด้วย โดยอะตอมก็แบ่งออกได้เป็น อะตอมแบบแทงก์ อะตอมกึ่งแทงก์ และ อะตอมแบบหยดสูบ เป็นต้น
  • องค์ประกอบต่อมาคือคอยล์ เป็นตัวที่ทำให้เกิดควันในบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งคอยล์ก็แบ่งออกเป็นสองแบบ คือแบบที่มาจากโรงงานกับแบบที่ทำขึ้นเอง
  • องค์ประกอบสุดท้ายที่สำคัญคือน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า โดยเจ้าน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้านี้เองจะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดควัน กลิ่นและรสชาติของบุหรี่ไฟฟ้า และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าก็มีให้เลือกหลายแบบหลายรสเลยทีเดียว

เมื่อได้รู้จักกับบุหรี่ไฟฟ้าว่าเป็นยังไงแล้วนั้น สำหรับคนที่สนใจเปลี่ยนมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถหาซื้อได้ตามเวปไซต์ที่จำหน่าย แต่ทั้งนี้ก็ควรศึกษาถึงคุณประโยชน์และโทษของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these