“ปูนอินทรี” หนึ่งในองค์กรในเรื่องของการบริการเป็นเลิศ

สั่งปูนอินทรี

บริษัทในประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการตั้งแต่วันแรกที่ดำเนินการ คงต้องยกให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในนาม “ปูนอินทรี” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำให้องค์กรเติบโตมาอย่างยั่งยืนตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยการเรียนรู้วิสัยทัศน์ที่ดีขององค์กรในด้วยของงานบริการที่ดีพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่องานบริการ โดยให้ความสำคัญดังต่อไปนี้

ทำไมต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

บทความนี้เราได้รวบรวมเหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มาฝาก แต่เหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ที่เรานำมาฝากกันในบทความนี้จะมีอะไรบ้างนั้น ต้องตามมาดูกันเลย

  • เหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) : ศูนย์บริการลูกค้าและหน่วยบริการจัดส่ง สายด่วนบริการงานคอนกรีต โดยสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับงานคอนกรีตให้แก่คุณ และพร้อมบริการจัดส่งคอนกรีต โดยพนักงานขับรถที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการให้บริการอย่างต่อเนื่อง และควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยของรถขนส่งให้พร้อมบริการอยู่เสมอ
  • เหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) : หน่วยผลิตอินทรีคอนกรีต พร้อมตอบสนองทุกคำสั่งผลิตด้วยการขยายหน่วยผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองใหญ่ในส่วนภูมิภาค และการนำระบบคอมพิวเตอร์ มาควบคุมการผลิตคอนกรีตให้ส่วนผสมมีความถูกต้องแม่นยำ
  • เหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) : หน่วยควบคุมคุณภาพ เป็นการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้า โดยมีทีมงานที่รับผิดชอบในการตรวจและทดสอบคุณภาพคอนกรีตอย่างสม่ำเสมอ ตั้งแต่ภายในหน่วยผลิตจนถึงหน้าโครงการก่อสร้าง
  • เหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) : ใส่ใจคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยทุกขั้นตอนของการดำเนินงาน จะได้รับการดูแลและใส่ใจเพื่อให้มั่นใจได้ว่า การดำเนินธุรกิจของเรานั้นเป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
  • เหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) : การทำงานที่ปลอดภัยของพนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อินทรีคอนกรีตให้ความสำคัญ พนักงานของบริษัท และพนักงานขับรถทุกคน จึงต้องได้รับการฝึกอบรม เพื่อต้องการสร้างจิตสำนึกทางด้านความปลอดภัย และเตรียมพร้อมในการแก้ไขสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้

และเหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ข้อสุดท้าย คือ การรับรองคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับสากล ได้แก่ ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 และ มอก.18001

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these