สาเหตุของการเกิดรอยร้าวในตัวบ้าน

โรยตัวซ่อมรอยร้าว

พูดถึงวิธีซ่อมรอยแตกร้าวบนผนังบ้านนั้น ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า ปูนซีเมนต์ที่ใช้ฉาบผนังบ้านนั้นมันมีการหดตัวหรือขยายตัวได้ โดยมีอุณหภูมิหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกระตุ้น ซึงเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (จะมองเห็นก็ตอนที่มันเกิดการแตกร้าวแล้ว) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกร้าวมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งสามารถใช้วิธีการโรยตัวซ่อมรอยร้าว

1. เกิดจากฝีมือช่างไม่ดี , ส่วนผสมไม่ถูกต้อง
การเตรียมผิวผนังก่อนทำการฉาบปูนไม่ดี เช่น ไม่รดน้ำให้อิฐเปียกชุ่มก่อนทำการฉาบ เมื่อฉาบปูนผนัง ไปแล้วทำให้อิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบทำให้ผนังที่ฉาบปูนแห้งเร็วเกินไปทำให้เกิดการแตกร้าวหลุดร่อน ในภายหลัง , ระยะเวลาในการฉาบปูนหรือขั้นตอนในการฉาบปูนผนังไม่ถูกต้อง ฯลฯ
2. อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ความร้อนจากแสงแดด, ลม, ฝนหรือความชื้น เป็นต้น พูดง่ายๆว่าโดนร้อนก็ขยายตัว โดนชื้นก็หดตัว เมื่อมีการขยายตัวหรือหดตัวของปูนที่ฉาบผนังการ แตกร้าวก็ตามมา แต่ถ้าขั้นตอนการฉาบปูนหรืออัตราส่วนผสมถูกต้อง มีการบ่มผนังบ้านที่ฉาบเสร็จ แล้วอย่างถูกวิธี ก็จะลดอัตราการแตกร้าวของผนังให้น้อยลงได้
ลักษณะรอยร้าว
– แตกลายงา เป็นยังไงครับแตกลายงา ลักษณะการแตกก็จะแตกเป็นรูปเหมือนกับรากกิ่งไม้ครับ นึก ออกมั้ยครับ แตกเป็นเหมือนแขนงรากต้นไม้ เป็นหยักๆแผ่ออกไป เปิดรอยร้าวนั้นให้กว้างขึ้นก่อน เรา อาจจะใช้เครื่องมือเป็นมุมเกรียงฉาบ แล้วกรีดให้เป็นร่องตัว V ให้กว้างประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 2.2 เราสามารถอุดโป๊วรอยร้าวด้วยวัสดุ Acrylic Filler ซึ่งเป็นวัสดุที่สำเร็จรูป เปิดฝามาแล้ว สามารถฉาบ โป๊วได้เลย
– แตกเป็นแนวเส้นตรง เป็นตามขอบมุมวงกบประตู หรือมุมเสา,มุมผนัง ก็อธิบายคร่าวๆนะครับ ใน ที่นี้จะไม่พูดถึงรอยแตกร้าวที่เกิดจากการทรุดตัวของโครงสร้างบ้านนะครับ เป็นคนละเคสกัน การ ซ่อมแซมก็ไม่เหมือนกัน 

ส่วนใหญ่แล้วปัญหาที่เรานั้นพบเจอในการสร้างบ้านนั้นก็คือ ผนังบ้านของเรานั้นจะเกิดรอยแตกร้าวใหญ่ๆ ก็อาจจะทำให้น้ำสามารถซึมเข้าบ้านได้หรือสามารถใช้วิธีการโรยตัวซ่อมรอยร้าวด้วยตัวเองก็ได้

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these