อัตราความเร็วในการเกิดสนิมและพลาสติกกันสนิม

พลาสติก กัน สนิม

เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือสินค้าต่างๆ ที่มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ ย่อมมีโอกาสเกิดสนิมเป็นเรื่องธรรมดา ส่งผลทำให้อายุการใช้งานสั้นลง หรือลดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบันมีหลายนวัตกรรมช่วยป้องกันการเกิดสนิม หนึ่งในนั้นคือ พลาสติกกันสนิม

พลาสติกกันสนิม คืออะไร

พลาสติกกันสนิม คือ ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชนิดโพลิเอธิลีน พลาสติกกันสนิมหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พลาสติกป้องกัน VCI พลาสติกชนิดโพลิเอธิลีนมีคุณสมบัติในการยืดอายุการเกิดสนิม หรือป้องกันไม่ให้เกิดสนิม เหมาะสำหรับใช้งานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนโลหะ ยานยนต์ เครื่องจักร เหล็ก อิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ

อัตราความเร็วในการเกิดสนิมช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ดังต่อไปนี้

  • โลหะที่มีความบาง ยิ่งเกิดสนิมได้เร็ว
  • การเคลือบผิว ช่วยให้การเกิดสนิมช้าลงได้ เนื่องจากการเคลือบผิวจะไปลดการสัมผัสกันของโลหะกับน้ำ และออกซิเจน
  • การเติมสารลงไปในโลหะเหล็ก เพื่อเปลี่ยนโครงสร้างของอะตอม ช่วยลดการเกิดสนิมได้
  • อากาศที่พบว่ามีความชื้นต่ำ ทำให้อัตราการเกิดสนิมช้าลงแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ความชื้นในอากาศเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลให้โอกาสในการเกิดสนิมเร็วขึ้นตามไปด้วย
  • ความร้อนช่วยเร่งอัตราการเกิดสนิม หมายความว่าเหล็กร้อนมีโอกาสเกิดสนิมได้มากกว่าเหล็กเย็น
  • สำหรับการป้องกันการเกิดสนิมแบบถาวรจะต้องสามารถระบุได้ว่าโมเลกุลใดที่เป็นสาเหตุ จากนั้นป้องกันโมเลกุลเหล่านั้นจากสิ่งแวดล้อมที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิม

พลาสติกกันสนิมหรือพลาสติก VCI ถือเป็นผลิตภัณฑ์ทางเคมีที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานอย่างปลอดภัย เพื่อยับยั้งการกัดกร่อนหรือการเกิดสนิม โดยพลาสติกกันสนิมมีคุณสมบัติในการสลายตัวได้เอง ด้วยการระเหยไปในอากาศ ระเหยเป็นไอ เมื่อชิ้นส่วนของโลหะถูกห่อหุ้มหรือบรรจุพลาสติกกันสนิม พลาสติกกันสนิมจะปลดปล่อยโมเลกุลในอากาศรอบๆ โลหะ จากนั้นจะมารวมตัวกันที่บริเวณพื้นผิว รอบชิ้นงานในปริมาณเข้มข้น แล้วจึงเกิดการจัดตัวเรียงกันก่อเกิดเป็นชิ้นฟิล์มห่อหุ้มโลหะ ชั้นฟิล์มที่มีคุณสมบัติป้องกันเกลือ ฝุ่นละออง ออกซิเจน หรือสิ่นปนเปื้อนต่างๆ สัมผัสกับชิ้นงานโลหะ มิเช่นนั้น อาจนำมาซึ่งปฏิบัติการออกซิเดชั่น เป็นสาเหตุทำให้เกิดการกัดกร่อนหรือสนิมตามมา

ส่วนประกอบหลักของพลาสติกกันสนิม

1.เม็ดพลาสติกโพลิเอทธิลีน

2.เม็ดสารกันสนิม

พลาสติกกันสนิม มีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น พลาสติกกันสนิมแบบแผ่นเดี่ยว พลาสติกกันสนิมแบบม้วน พลาสติกกันสนิมแบบถุง พลาสติกกันสนิมสามารถพิมพ์ได้หลากหลายสี

ก่อนที่จะส่งชิ้นส่วนไปยังลูกค้าหรือจัดเก็บชิ้นส่วนโลหะ สามารถใช้พลาสติกกันสนิมบรรจุชิ้นส่วนได้ ป้องกันไม่ให้เกิดสนิมนั้นเอง ข้อดีคือไม่ต้องล้างออกเหมือนน้ำมันกันสนิม หรือการพ่นกันสนิม มีความสะอาดมากกว่าและลดขั้นตอนการทำงานได้ดีกว่าด้วย

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these