5 เรื่องที่จะต้องตรวจสอบก่อนเลือก “โกดังให้เช่า”

โกดังให้เช่า ราคาถูก

โดยปกติแล้วในสำหรับผู้ประกอบการนั้นการเลือกโกดังสินค้านั้นจะมีตัวเลือก 2 วิธีนั้นคือ การสร้างโกดังสินค้าของตัวเอง กับอีกหนึ่งวิธีนั้นคือในเรื่องของ การเลือก “โกดังให้เช่า”  ซึ่งทั้ง 2 แบบนั้นก็มีความแตกต่างกันในเรื่องของข้อดี และ ข้อเสีย ในการเลือกใช้บริการด้วยเช่นกัน ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของ “เรื่องที่เรานั้นควรตรวจสอบในการเลือกโกดังให้เช่า” กันดีกว่านะครับว่าจะมีเรื่องอะไรบ้าง

เอกสารความเป็นเจ้าของอย่างชัดเจน

ในเรื่องของเอกสารก็สำคัญไม่แพ้กันนะครับ เพราะว่า ความเป็นเจ้าของอาคารนั้นสำคัญอย่างมากเพราะว่าหลากหลายครั้งที่ผู้ประกอบการนั้นมองข้ามในส่วนนี้ทำให้เจอกับอาคารผี หรือไม่มีเจ้าของชัดเจน หรือ ไม่มีเอกสารใด ๆ ทั้งสิ้น ทำให้เกิดปัญหายุ่งยากตามาทีหลังอย่างมาก ดังนั้นในเรื่องของเอกสารเองเราก็ควรจะตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ

อายุของการใช้งาน

อย่างแรกเลยนั้นคือในเรื่องของ “อายุการใช้งาน” เพราะว่าจะส่งผลต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพของอาคารได้ ดังนั้นให้เรานั้นสอบถามเรื่องอายุุการใช้งานให้ดีว่ามีอายุการใช้งานที่ยาวนานหรือไม่ หรือ อาคารสร้างมากี่ปีแล้ว และมีการทรุดโทรมากน้อย ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญที่เรานั้นไม่ควรจะมองข้ามนะครับ

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ

โดยปกติแล้วในเรื่องของภาษีเองก็ต้องควรตกลงกันให้ดี ว่าใครที่จะต้องจ่ายภาษี และ สำหรับผู้ประกอบการหากว่าอาคารนั้นเกิดความเสียหาย หรือ ทรุดโทรม และ เกิดค่าใช้จ่ายขึ้น ใครจะเป็นคนรับผิดชอบในส่วนนี้ ซึ่งส่วนมากนั้นผู้ประกอบการ และ ผู้เจ้าของอาคารนั้นจะต้องร่างสัญญาหนึ่งฉบับเพื่อให้ชัดเจนต่อการเช่าซื้อ และทำให้เรื่องของค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาษี ความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกอาคารนั้นใครจะเป็นคนรับผิดชอบควรตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับ

เส้นทางการคมนาคม

อีกเรื่องนั้นคือในเรื่องของ “การคมนาคม” เองก็สำคัญไม่ควรที่จะมองข้ามนะครับ เพราะว่า ในการขนส่งนั้นจะต้องเป็นสิ่งเราจะต้องไม่มองข้ามด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าจะส่งผลจากประโยชน์หลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นต้นทุนที่ต่ำลง การขนส่งที่รวดเร็วขึ้น รวมถึง การขนส่งที่จะช่วยให้กระจายสินค้าได้มากขึ้น แต่ถ้าหากว่าเลือกโกดังให้เช่า ราคาถูก ซึ่งอาจจะมีเส้นทางคมนาคมที่ไม่ดี และ อาจจะเข้าถึงได้ยากก็อาจจะทำให้การขนส่งนั้นไม่มีมาตรฐานได้นะครับ   ซึ่งนั้นจะทำให้สะดวกกับผู้ประกอบการอย่างมากนะครับ

สภาพแวดล้อม

สุดท้ายนั้นคือในเรื่องบของ สภาพแวดล้อมรอบข้างที่มีผลต่อการผลิตของอุตสาหกรรม ของเรานั้นส่งผลต่อการผลิตขนาดไหน ดังนั้นในเรื่องของ สภาพแวดล้อมเองก็สำคัญอย่างมากนะครับ  ให้เลือกโกดังสินค้าให้เช่า หรือ การสร้างโกดังสินค้า ให้อยู่ในพื้นที่สภาพแวดล้อมที่ดี เพื่อทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ หรือ การผลิตนั้นมีมาตรฐานมากขึ้น แต่ถ้าหากว่ารอบข้างของอุตสาหกรรมนั้นไม่มีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี ก็อาจจะทำให้การผลิตนั้นไม่มีมาตรฐานได้นะครับ

ดังนั้นการเลือกโกดังให้เช่า นั้นจะเห็นว่ามีหลากหลายปัจจัยที่เรานั้นจะต้องเลือก และควรตรวจสอบให้ดีก่อนนะครับอย่ามองเพียงแค่การเลือกโกดังให้เช่า ราคาถูก  เพราะว่าอยากลดต้นทุนนะครับ เพื่อที่จะทำให้เรานั้นได้โกดังสินค้าที่มีคุณภาพมาใช้ในอุตสาหกรรมของเรา และทำให้เรานั้นมั่นใจในเรื่องของคุณภาพของโกดังสินค้าของเรานะครับ และจะช่วยเราในเรืองของสัญญาการเช่าซื้อต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งหากเราสอบถามในเรื่องพวกนี้รับรองได้เลยว่าจะต้องมีประโยชน์กับเราอย่างแน่น

About the Author

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may also like these