Tag: สั่งปูนอินทรี

สั่งปูนอินทรี
Posted in Lifestyle

“ปูนอินทรี” หนึ่งในองค์กรในเรื่องของการบริการเป็นเลิศ

บริษัทในประเทศไทยที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนด้วยคุณภาพของสินค้าและบริการตั้งแต่วันแรกที่ดำเนินการ คงต้องยกให้บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในนาม “ปูนอินทรี” ซึ่งถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ทำให้องค์กรเติบโตมาอย่างยั่งยืนตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยการเรียนรู้วิสัยทัศน์ที่ดีขององค์กรในด้วยของงานบริการที่ดีพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เพื่องานบริการ โดยให้ความสำคัญดังต่อไปนี้ ทำไมต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บทความนี้เราได้รวบรวมเหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) มาฝาก แต่เหตุผลที่คุณต้องสั่งปูนอินทรีกับบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด…

Continue Reading “ปูนอินทรี” หนึ่งในองค์กรในเรื่องของการบริการเป็นเลิศ