Tag: โรยตัวซ่อมรอยร้าว

โรยตัวซ่อมรอยร้าว
Posted in Lifestyle

สาเหตุของการเกิดรอยร้าวในตัวบ้าน

พูดถึงวิธีซ่อมรอยแตกร้าวบนผนังบ้านนั้น ต้องเข้าใจก่อนนะครับว่า ปูนซีเมนต์ที่ใช้ฉาบผนังบ้านนั้นมันมีการหดตัวหรือขยายตัวได้ โดยมีอุณหภูมิหรือสภาวะแวดล้อมภายนอกเป็นตัวกระตุ้น ซึงเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่า (จะมองเห็นก็ตอนที่มันเกิดการแตกร้าวแล้ว) ซึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการแตกร้าวมากหรือน้อยนั้น ก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ซึ่งสามารถใช้วิธีการโรยตัวซ่อมรอยร้าว 1. เกิดจากฝีมือช่างไม่ดี , ส่วนผสมไม่ถูกต้อง การเตรียมผิวผนังก่อนทำการฉาบปูนไม่ดี เช่น ไม่รดน้ำให้อิฐเปียกชุ่มก่อนทำการฉาบ เมื่อฉาบปูนผนัง ไปแล้วทำให้อิฐดูดซึมน้ำจากปูนฉาบทำให้ผนังที่ฉาบปูนแห้งเร็วเกินไปทำให้เกิดการแตกร้าวหลุดร่อน ในภายหลัง , ระยะเวลาในการฉาบปูนหรือขั้นตอนในการฉาบปูนผนังไม่ถูกต้อง ฯลฯ2. อุณหภูมิและสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น ความร้อนจากแสงแดด,…

Continue Reading สาเหตุของการเกิดรอยร้าวในตัวบ้าน