ทำไมต้องมี จป บริหาร การอบรม จป บริหาร ยากไหม

วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับตำแหน่งของ จป บริหารและการอบรม จป บริหารยากไหม ผู้เข้ารับการอบรม จป บริหาร ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร เพราะข้อมูลเหล่านี้จะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับจป บริหารหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร อยากรู้ตามไปดูกันเลย

เป็นคำถามที่ใครหลายๆ คนสงสัย นั่นคือทำไมหลายๆ กิจการต้องแต่งตั้ง จป บริหาร นั่นก็เพราะว่ากฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานปี พ.ศ. 2549 ซึ่งบังคับให้กิจการหรือสถานประกอบการดังต่อไปนี้ ได้แก่ การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน หรือกิจการปิโตรเลียม ปิโตรเคมี การผลิตการซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง การขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า สถานพยาบาล สถานบันเทิง สถาบันทางการเงิน สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ การกีฬา สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ และกิจการอื่นๆ ที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด ซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการแต่งตั้ง จป บริหาร

กิจการดังกล่าว หากไม่มีการแต่งตั้ง จป บริหาร จะถือว่ามีความผิดตาม พรบ.ด้านความปลอดภัย ซึ่งต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จะเป็น จป บริหารได้ต้องเป็นลูกจ้างในระดับบริหาร ผ่านการฝึกอบรม จป บริหารตามหลักสูตร 12 ชั่วโมง หรือเคยเป็นจป บริหารมาก่อนตามประกาศของกระทรวงปี พ.ศ 2540 กฎหมายไม่ได้มีการกำหนดเรื่องอายุ การศึกษาหรือคุณสมบัติอื่นๆ หมายความว่า จป บริหารไม่จำเป็นต้องผ่าน จป หัวหน้างานมาก่อนก็ได้

คุณสมบัติของผู้อบรม จป บริหาร โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารจะต้องเป็นลูกจ้างระดับบริหารหรือนายจ้างเท่านั้น และผู้เข้ารับการฝึกอบรม จป บริหาร จะต้องเขารับการอบรมเต็มเวลาตลอดหลักสูตรและผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดด้วย

สำหรับหัวข้อการอบรมหลักสูตร จป บริหาร โดยหลักๆ แล้วจะประกอบไปด้วย 3 หมวดวิชา หมวดวิชาที่ 1 ก็คือ การจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน หมวดวิชาที่ 2 กฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน และหมวดวิชาที่ 3 คือ การจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ซึ่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารจะต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ชั่วโมง

ทั้งหมดนี้ ก็พอ จะไขข้อข้องใจของใครหลายๆ คนได้แล้วว่า ทำไมกิจการหรืออุตสาหกรรมต่างๆ ต้องมีการแต่งตั้ง จป บริหาร มีความสำคัญอย่างไร และการอบรม จป บริหารยากไหม จริงๆ แล้วการอบรม จป บริหาร ไม่ได้ยากเลยเพียงแค่คุณศึกษาทำความเข้าใจและเข้ารับการอบรมตลอดหลักสูตร รวมถึงผ่านการทดสอบตามที่กฎหมายกำหนด ในปัจจุบันมีหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานให้เป็นผู้จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับต่างๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกสบายให้กับผู้ที่อยากเข้ารับการฝึกอบรมและหลังจากอบรมเสร็จสิ้นตามหลักสูตรแล้วก็จะมีใบประกาศนียบัตรให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมด้วย

Author: webmaster

Leave a Reply

Your email address will not be published.